Επικοινωνία

Αγγελόπουλος Απόστολος M.D.

Θεσσαλονίκης

Οδός : Κ. Καραμανλή 137
(1ος όροφος)
Τηλ : 2310 300 396
Κιν : 6944 332 158


Νέας Μηχανιώνας

Οδός : 25ης Μαρτίου 26
(1ος οροφος)
Τηλ : 2392 033 011
Κιν : 6944 332 158Κλινική Άγιος Λουκάς

Οδός : 552 36 Πανόραμα
(Γραφείο Α 4.03)
Κέντρο : 2310 380 000
Εσωτ : 2310 380 239


Αγγελόπουλος Απόστολος M.D.Γενικός χειρουργός,
Ειδικός Λαπαροσκοπικής χειρουγικής.

Profiles

Στοιχεία ΕπικοινωνίαςΚέντρο

Κ. Καραμανλή 137
542 49, Θεσσαλονίκη
1ος όροφος
Τηλ : 2310 300 396
Κιν : 6944 332 158

Νέα Μηχανιώνα

25ης Μαρτίου 26
570 04, Νέα Μηχανιώνα
1ος όροφος
Τηλ : 2392 033 011
Κιν : 6944 332 158

Κλινική Άγιος Λουκάς

552 36, Πανόραμα
Γραφείο Α 4.03
Κέντρο : 2310 380 000
Εσωτ : 2310 380 239

E-Mail

apostolosg.angelopoulos@gmail.com