Βιογραφικό

Αγγελόπουλος Απόστολος M.D.

Χειρουργός Αγγελόπουλος Γ. Απόστολος M.D.


O Dr Αγγελόπουλος Απόστολος μετά την ολοκλήρωση των σπουδών στην Ιατρική, πήρε την ειδικότητα Γενικής Χειρουργικής - Ογκολογίας στο νοσοκομείο Άγιος Παύλος στην Θεσσαλονίκη.
Στη συνέχεια πήρε μέρος στα σεμινάρια προχωρημένης λαπαροσκοπικής χειρουργικής στο Στρασβούργο της Γαλλίας IRCAD. Συμμετείχε ως ενεργό μέλος στις εργασίες της Ευρωπαϊκής λαπαροσκοπικής εταιρείας.
Συνεχίζει να συμμετέχει ενεργά σε πολλά διεθνή και ελληνικά συνέδρια που αφορούν τόσο την Γενική όσο τη Λαπαροσκοπική χειρουργική.

Profiles

Αγγελόπουλος Απόστολος M.D.Γενικός χειρουργός,
Ειδικός Λαπαροσκοπικής χειρουγικής.

Profiles

Στοιχεία ΕπικοινωνίαςΚέντρο

Κ. Καραμανλή 137
542 49, Θεσσαλονίκη
1ος όροφος
Τηλ : 2310 300 396
Κιν : 6944 332 158

Νέα Μηχανιώνα

25ης Μαρτίου 26
570 04, Νέα Μηχανιώνα
1ος όροφος
Τηλ : 2392 033 011
Κιν : 6944 332 158

Κλινική Άγιος Λουκάς

552 36, Πανόραμα
Γραφείο Α 4.03
Κέντρο : 2310 380 000
Εσωτ : 2310 380 239

E-Mail

apostolosg.angelopoulos@gmail.com